//WLFRD4x4

Kjøreområdet ligger i Åmot Kommune, like nord for Rena. Det har lett ankomst fra nord og sør fra RV 3 gjennom Østerdalen. Området er kupert skogsområde med åpne myrer og steinknauser med blanding av gammelskog og hogstflater. I størrelse er det ca. 7000 daa, ca. tre ganger så stort som gamle Trandum kjøreområde. Området er i dag midlertidig omdisponert med begrensning til å benytte hogstveier og lignende å kjøre på. (…og man kan si det er en del)

Les mer om Wolfroad her