Wolfroad 4×4

Informasjon om kjørefeltet WOLFROAD 4X4 i Åmot Kommune

Denne blogg-posten er en videreføring fra den jeg har hatt liggende på http://norsktrophyclub.comwolfroad – jeg tenkte det var på tide med en liten oppdatering på dette nærmest sagnomsuste kjørefeltet.

NTC og før det NOE startet jo på Rena og på Østre Æra Camping så dette stedet vil være opphavet til hobbyen.

Kjøreområdet ligger i Åmot Kommune, like nord for Rena. Det har lett ankomst fra nord og sør fra RV 3 gjennom Østerdalen. Området er kupert skogsområde med åpne myrer og steinknauser med blanding av gammelskog og hogstflater. I størrelse er det ca. 7000 daa, ca. tre ganger så stort som gamle Trandum kjøreområde. Området er i dag midlertidig omdisponert med begrensning til å benytte hogstveier og lignende å kjøre på. (…og man kan si det er en del)

Wolfroad kjørebeskrivelse (til Fiskeplassen)

Wolfroad bildegalleri

Dette er saken sakset fra Østlendingen:
I august 1999 anlegger skogeier i Åmot, Olaf Ilsaas, et off-roadanlegg i Søndre Oskjølen i Digeråsen. Anlegget er på snaut 7.000 mål og han får dispensasjon for motorisert ferdsel, det vil si å tilby terrengbilentusiaster å kjøre i skogen sin.
I 2003 vedtar Åmot kommune å omregulere området fra skogbruksområde til motorisert område for at aktiviteten skal kunne være permanent og ikke avhengig av dispensasjon.
Fylkesmannen fremmer innsigelse, og kommunen utarbeider et nytt reguleringsplanforslag. Etter mye fram og tilbake, havner saken i Miljøverndepartementet i august 2004.
I mars 2005 tar departementet innsigelsen fra Fylkesmannen til følge. Fylkesmannen varsler kommunen at den ikke lenger får gi dispensasjon for terrengbilkjøring i Digeråsen.

Kommunen vedtar et nytt forslag til reguleringsplan, som nå er behandlet i departementet. Avgjørelsen er endelig.

Møtereferat fra Stortinget / Avgjørelsen fra Bjørnøy til Åmot kommune / Artikkel i Østlendingen

Diskusjon om dette på offroad.no
/ og på pirate4x4

Opprop!

Underskriftskampanje på offroad.no for å få saken fremmet på nytt / samme på pirate4x4.no / og på NLCK

Reportasje på NRK-Østnytt om Wolfroad


NTC treff på Wolfroad:
NTC Winter Trophy 08 / NTC Winter Camp 07 / NTC Norwegian Offroad Trophy 06 / Norwegian Offroad Experience 04 / Norwegian Offroad Experience 03

Etter vi sluttet å arrangere NTC-treff på Wolfroad har 4x4norway.no (eller på face) med Roger Brekke i spissen og hans menn arrangert Pinsetreffet der oppe med stor suksess!

Wolfroad opplevelser:
Reisebrev fra NTC WinterTrophy skrevet av Blom /

Video:

Nærmeste overnatting:
Rena Camping er nærmeste campingplass, de har hytter og store arealer til camp.

Kartverk: